1. บริการด้านการบริหารจัดการอาคาร อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน
  2. รับเป็นที่ปรึกษา และ บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
  3. บริการตรวจสอบอาคาร และเซ็นรับรองรายงานผลการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  4. บริการออกแบบ พร้อมรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งและติดตั้งงานระบบ
  5. บริการด้านกฎหมาย 
  6. การจัดการพลังงาน
  7. บริการจัดฝึกอบรม