รายชื่ออาคารและองค์กรที่เลือกใช้บริการของบริษัทฯ  

1. อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ##Engineering System Preventive Maintenance 
##Engineering System Renovation & Improvement 
 
2. อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ของบริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด ##Space & Engineering System Demolition and Installation 
 
3. อาคารอับดุลราฮิม ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
4. อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ##Building and Engineering System Audit (Testing & Commissioning)
 
5. อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ##Engineering System Renovation & Improvement 
##Engineering System Preventive Maintenance 
 
6. อาคารคาลิสต้าแมนชั่น ของนิติบุคคลอาคารชุด คาลิสต้าแมนชั่น ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
8. อาคารบางกอกริเวอร์มาริน่า ของนิติบุคคลอาคารชุดบางกอกริเวอร์มาริน่า ##Engineering System Renovation & Improvement
 
9. อาคารโรงแรมฟอร์จูนแกรนด์เมอเคียว ของบริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
10. อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ##Energy Conservation & Saving
 
11. ธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารอับดุลราฮิม ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
12. อาคารโรงแรมปาร์คนายเลิศ ของบริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
13. อาคารจังซีลอน (จังหวัดภูเก็ต) ของบริษัทภูเก็ตสแควร์ จำกัด ##Renovation & Improvement 
 
14. อาคารศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
15. อาคารสถานทูตอเมริกา ##Engineering System Renovation & Improvement 
 
16. สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ##Design and Installation
 
17. สำนักงานสาขาสีลม และสาขาอาคารธนิยะพลาซ่า ของบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน ##Design and Installation
 
18. สำนักงานสาขาเอ็มโพเรียม สาขาอิตัลไทย สาขาประชาชื่น และสาขาบางนา ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ##Engineering System Design and Installation
##Engineering System Renovation & Improvement 
 

   ประสบการณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการอาคาร  

1. อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  
2. อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
3. อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 
4. โครงการรอยัลซิตี้อเวนิว(RCA)  
5. โครงการบางกอกการ์เด้น 
6. อาคารเอเชียเสริมกิจทาวเวอร์ 
7. อาคารอับดุลราฮิม 
8. อาคารบุปผจิตทาวเวอร์ 
9. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ 
10. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)  
11. อาคารสำนักงานใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
12. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
14. อาคารบ้านยสวดี 
15. นิติบุคคลอาคารชุดปทุมวันรีสอร์ท 
16. นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดาคอนโดมิเนียม 
17. นิติบุคคลอาคารชุดโชคชัยปัญจทรัพย์คอนโดมิเนียม 
18. นิติบุคคลอาคารชุดพร้อมพงษ์คอนโดมิเนียม