อาคาร ไคตัค (เมืองทองธานี)
เลขที่ K005034  ชั้น5 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร : 02-5392278, 081-818-3525
Email: infopps2003@gmail.com

www.pps2003.co.th