บริษัท พีพีเซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
โดยการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหารเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอพเพอร์ตี้ โพรเฟสเชิ่นเนิล
ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เป็นเวลานานกว่า 16 ปีแล้ว
คณะผู้บริหารล้วนแต่เป็นผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และงานวิศวกรรมอาคารสูงระดับมืออาชีพ
มีประสบการณ์ในการทำงานสูง เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการในงานด้านที่ปรึกษา
การออกแบบพร้อมติดตั้งและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

Property Management Services
- Building Management
- Renovation & Fit-Out
- Installation & Build
- Security Management
- Property Consultant
- Property Agency
Engineering Services
- Audit & Design
- Operation and Maintenance
- Installation & Renovation
- Safety & Energy Saving
- Engineering Consultant
- Project Management